Oferta

Świadczę kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

N

DORADZTWO PODATKOWE

 1. pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej
 2. porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 3. poradnictwo w zakresie formy opodatkowania
 4. konsultacje w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta
 5. reprezentacja w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi
 6. inne formy doradztwa ustalone indywidualnie z Klientem
N

KSIĘGA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

 1. bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 3. naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 4. prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 5. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 6. doradztwo w kwestiach podatkowych
 7. wysyłka plików JPK
N

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 1. prowadzenie ewidencji przychodów
 2. prowadzenie odrębnych ewidencji VAT
 3. prowadzenie wykazu środków trwałych i wyposażenia
 4. sporządzanie deklaracji podatkowych
 5. ustalanie należnych zaliczek ws. zryczałtowanego podatku dochodowego
N

KADRY I PŁACE ROZLICZENIA ZUS

 1. sporządzanie list płac
 2. niezbędne deklaracje (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
 3. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 4. prowadzenie kart przychodów pracowników
 5. wykonywanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 6. sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 7. sporządzanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS (uwzględniających także zwolnienia lekarskie i zasiłki chorobowe); korekty deklaracji
 8. elektroniczny przekaz deklaracji

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio